Turkey Technolgy | Havelsan S.E.D.A Deniz harp teknolojileri


Turkey Technolgy | Havelsan S.E.D.A Deniz harp teknolojileri

Turkey Technolgy | Havelsan S.E.D.A Deniz harp teknolojileri.

HAVELSAN Ar-Ge yaklaşımı; mühendislik faaliyet alanları kapsamında araştırma, geliştirme ve inovasyon potansiyelini şirket içi veya dışından gelebilecek fikirlerle beslemek ve ticarileşme potansiyeli yüksek teknolojili ürünleri geliştirmektir. Bu bağlamda, TSK ve Kamu Kurum/Kurulışlarımızın ihtiyaçlarını öngörerek ileri teknoloji odaklı özgün çözümler yaratarak, 2023 Türkiye Vizyonu ile uyumlu ürün ailelerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

ArGe çalışmaları ve teknoloji yönetimi kapsamında amacımız;

 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak,
 • Nitelikli personel yetiştirerek yetkinlik havuzları oluşturmak,
 • İleri teknolojili prototipler/ürünler/altyapılar geliştirmek,
 • Yeniden kullanımı arttırmak,
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği ile bir Ar-Ge ekosistemi oluşturmaktır.

Kurumsal olarak aşağıda belirtilen teknoloji alanları öncelikli olarak belirlenmiş, bu alanlarda Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri yürütülmesi hedeflenmiştir:

 • Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği
 • Büyük Veri Yönetimi ve Analizi
 • Gerçek Zamanlı Sinyal / Görüntü İşleme
 • Güvenli İşletim Ortamları
 • 5G ve Yeni Nesil Ağ / Haberleşme Teknolojileri
 • Karar Destek Analizleri ve Planlama Araçları
 • Nesnelerin İnterneti
 • Oyun Teknolojileri
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Yapay Zeka Uygulamaları
 • Otonom Sistemler
 • Kaynak: Havelsan

Ekleyen : Fitness Hareketleri